Esri - ICNN

Esri CBS yazılımı pazar lideridir. 1969’dan beri hizmet vermektedir. Esri, masaüstü ve kurumsal uygulamalar için lider haritalama ve uzamsal analiz yazılımları geliştirmektedir. Esri ArcGIS ürünleri, konum zekasını sağlamak ve her boyuttaki iş yerleri için dijital dönüşüm ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmıştır.

CBS NEDİR?

Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS), verilerin toplanması, saklanması, analiz edilmesi, kullanıcıya sunulması gibi işlevleri bütünleştiren bir bilgi sistemidir. Kökünü Coğrafya biliminden alan CBS, birçok veri tipinin birleşmesinden oluşur. CBS, hayatımızın her alanına giren mekansal konumların analizi ile birlikte bilgi katmanları düzenleyerek haritalarda ve 3B sahnelerde görselleştirme yapılmasını sağlar. Bu benzersiz yetenekle CBS, kullanıcıların daha akıllı karar vermelerine yardımcı olmak için veriler arası modellemeler yaparak ve ilişki kurarak kullanıcıya daha derin bir bakış açısı sunar.

CBS MANTIĞI NASIL İŞLER ?

CBS’de temelde iki tür veri kullanılır:

 • 1-Raster (piksel verisi)
 • Örnek:
  MTA topo haritaları
  SRTM uydu görüntüsü

 • 2-Vectör (Nokta, çizgi ve alan verisi)
 • Örnek:
  MİGEM ruhsat dökümleri
  MTA jeoloji haritaları

Raster

 • Çalışma alanını düzgün kareler (piksel) ağına böler. Her piksel tek bir değer içerir.
 • Pikselin minimum lineer boyutuna çözünürlük denir. Pikselin koordinatı satır ve sütun numarasıyla belirlenir.
 • Vektör gösterimde boş alan olarak görünen alanlar, raster gösterimde doludur.

 • Veri yapıları çok basittir.
 • Pikseller aynı boyutta olduğundan simülasyonu kolaydır.
 • Verinin hacmi geniştir.
 • Piksel büyüdükçe veri kaybı olur.

Vector

 • Nokta, çizgi ve alanlardan oluşur. Noktalar tek bir koordinat çifti ile, çizgi ve alanlar sıralı koordinat serileriyle temsil edilirler.
 • Spagetti Veri Yapısı: Veri detayının yapısı aynen korunur. Ortak sınırlar en az iki kez kaydedilir. Detayların koordinat çiftleri kaydedilirken, sağda/solda olma gibi yön bilgisi veya içte/dışta olma gibi konumsal ilişkiler kaydedilmez. Kesişen sürekli yapılar birbirinden bağımsız düşünülür.
 • Topolojik Veri Yapısı: Varlıkların birbirleriyle olan ilişkileri ile ilgilenilir. Bu sayede aynı noktayı paylaşan çizgiler, bir çizginin sağında ve solundaki alanlar, bir alanın içindeki alanlar ve bir alana komşu alanlar gibi analizler gerçekleştirilebilir.

İş çözümleriniz için uygulamaya sokabileceğiniz konum bazlı analizleri, ArcGIS’in sunduğu yetenekler yardımıyla gerçekleştirebilirsiniz. Analiz için kavramsal araçlar yardımıyla verinizdeki bilinmeyen yönleri ortaya çıkartabilir ve bunları haritanızda görünür kılabilirsiniz.

ArcGIS Nedir ve Ne İşe Yarar?

ArcGIS bir CBS yazılımıdır ve verinin toplanmasından sunumuna kadarki süreçlerin tamamının yönetiminde kullanılır.Bunu yaparken katman mantığında çalışır.

ArcGIS Yapısı Nasıldır?

ArcGIS Desktop
ArcCATALOG
ArcGIS Administrator
ArcGLOBE
ArcMAP
ArcSCENE

Hiyerarşisi Nasıldır?

(ArcGIS Basic) < ArcEditor (ArcGIS Standard) < ArcInfo (ArcGIS Advanced)

Madencilikte Nasıl Kullanılır?

 • ArcGIS Desktop iki boyutlu bir çalışma alanı sunar.
 • Ancak yükseklik verisini de saklayıp, yönetebilir.
 • 3B ileri uygulamalar için ek yazılımları vardır.
 • Her türlü nokta, çizgi, poligon verisi ile her türlü piksel veriyi koordinatlı bir şekilde yönetebilir.
 • Koordinat atama/düzeltme yapabilir.
 • Veri kontrolü sağlar.
 • Coğrafi analizler yapabilir.